Tilbage til webshop

Moesgaard er et hjertevarmt behandlingstilbud

Opholdsstedet Moesgaard er bestående af to opholdssteder og et beskæftigelsestilbud til psykisk udviklingshæmmede voksne. Målgruppen er primært personer som ikke matcher traditionelle offentlige rammer. Der er ofte tale om personer som kræver en specialiseret og langvarig indsats.

Til dig som er kommende

BEBOER

Til dig som er 

PÅRØRENDE

Til dig som er 

SAMARBEJDSPARTNER

Om vores pædagogik

Den overordnede pædagogiske linje indeholder nøgleord som struktur, forudsigelighed, fællesskab, respekt, medbestemmelse og ansvar.

På Moesgaard ønsker vi at skabe en hverdag, der er sammenhængende og tryg for den enkelte beboer.

Dette tilstræbes igennem en kortlægning af den enkelte beboers ressourcer, behov, begrænsninger og problemstillinger.

Ud fra en neuropædagogisk synsvinkel udarbejdes der for alle beboerne individuelle handleplaner med både kortsigtede og langsigtede udviklings- og trivselsmål.

Opholdsstedet Moesgaards kultur

På Moesgaard er der en god kultur, en venlig omgangstone og en stærk historik.

De fysiske omgivelser giver, som det ses i galleriet, mulighed for mange forskellige aktiviteter. Det giver personalet ekstra gode muligheder for sammen med beboerne at finde frem til en aktivitet, den enkelte beboer kan være motiveret for at deltage i.

Moesgaard kan derfor ofte med rimelig lethed håndtere udad reagerende eller på anden måde vanskelige personer, som andre opholdssteder har måtte opgive at have som beboere.

Kom på besøg

KONTAKT OS GERNE