Tilbage til webshop
Samarbejdspartnere

Som henvisende kommune vil du opleve et nærværende opholdssted, hvor vi gerne inviterer jer ud på stederne. Vi tror på det tætte samarbejde, hvor vi sammen, gennem fælles forventning, yder en professionel og udviklende støtte til vores beboere. Vi ønsker at sagsbehandlere og andre aktører altid kan komme forbi, hvad end det er for at hilse på beboere, drøftelse af konkrete indsatser eller fremtidige samarbejder.

For yderligere information omhandlende ledige pladser, normering, faglige metoder mm., da henvises samarbejdspartnere til tilbudsportalen.

Bliv samarbejdspartner