Tilbage til webshop

Om Moesgaard

På Moesgaard er der plads til seks beboere. Beboerne på Moesgaard har alle boet her gennem en længere periode. Målgruppen kendetegner sig ved, at de inden deres ophold her, har haft flere institutionsanbringelse bag sig. 

Beboerne på stedet har alle mangeartede problemstillinger, som følge af kognitive og psykosociale vanskeligheder. Idet der er tale om en målgruppe med psykisk udviklingshæmning, har de ofte andre følgediagnoser eller adfærdsvanskeligheder. Der kan være tale om depression, angst eller en ændret virkelighedsopfattelse.

Beboerne på Moesgaard kan godt være idømt en foranstaltningsdom, men her er der ofte tale om en dom af mildere grad, hvorfor deres færden ikke er indskrænket. Der vil ofte være tale om en tilsynsdom, hvor beboeren skal efterkomme tilsynsmyndighedens bestemmelse. 

På Moesgaard har vi derudover indskrevet en borger i egen bolig. Lejligheden er placeret 100 meter fra Moesgaard. Grundet den korte afstand og borgerens deltagelse i hverdagslivet på Moesgaard, er tilbuddet vurderet omfattet af Moesgaard. Socialtilsyn Midt fører tilsyn med stedet og i vores godkendelse er der refereret til denne som ”Botilbudslignende boform”.

Skriv til os via kontaktformularen, så svarer vi dig hurtigst muligt