Tilbage til webshop

Aktiviteter og beskæftigelse på Moesgaard

I beskæftigelse- og aktivitetstilbuddet på Moesgaard er der plads til seks interne og fem eksterne. På Fredhøj, er der plads til syv beboere i beskæftigelses- og aktivitetstilbuddet.

Beskæftigelse- og aktivitetstilbuddet er integreret del af hverdagen på begge afdelingerne. Det betyder, at enhver der indskrives hos os, ligeledes skal indskrives i dette tilbud. Det gør vi, fordi vi tror på, at alle beboere skal deltage i meningsfuld beskæftigelse eller aktivitet, og dermed være en del af fællesskabet på stedet. Hverdagen på afdelingen for beskæftigelse- og aktivitetstilbud tilrettelægges altid ud fra beboernes ønsker, evner og udviklingstrin.

Tilbuddet kan bl.a. indeholde: 

  • Hjælp til vedligehold af udendørsarealer
  • Samværsaktiviteter (spil, kreative projekter m.fl.)
  • Kløvning af træ
  • Biramme-produktion
  • Små reparationer og vedligehold
  • Deltagelse i køkkenhave eller væksthus
  • Aktiviteter med fokus på at nedbringe misbrug

Vi råder over tre typer af værksteder og en fodboldgolfbane.

Nedenfor kan du se en lille uddybende beskrivelse af flere af beskæftigelserne og lidt fotos derfra.

Biavl

På Moesgaard og i det omkringliggende område har vi udsat en række bistader. Beboerne deltager efter interesse i pasningen af bistaderne.

Honningen høstes, slynges og sælges som en del af beskæftigelsen på Moesgaard.

Vores honning er kendt som egnens bedste.

Træ- og kreativværksted

Træ- og kreativitetsværkstedet er et af de daglige omdrejningspunkter på Moesgaard. De fleste af opholdsstedets beboere beskæftiges i dette værksted. Udfordringerne i arbejdet afpasses til den enkeltes evner og processerne gennemføres med støtte fra personalet.

På træværkstedet fremstilles blandt andet bi-rammer, som vi sælger til både grossister og bi-avlere. På værkstedet produceres også flotte serveringsbakker, fuglehuse i træ og kreativt glaskunst.

Værkstedet råder over en alsidig maskinpark, som gør det muligt for os ligeledes at fremstille andre produkter til både private og professionelle kunder.

Metalværksted

Moesgaards metalværksted bruges både til produktion af produkter fremstillet ved CNC-drejning/CNC-fræsning og som værksted for vedligeholdelse af knallerter, cykler og Moesgaards øvrige inventar og maskiner.

I det omfang det er muligt producerer og repererer beboerne med støtte fra personalet de fleste ting på på gården.

Brændefremstilling

Moesgaards brændefremstilling er en halvautomatisk produktion. De mest velfungerende beboere har her mulighed for at få ansvar for at løse en opgave på egen hånd.

Processen fra træstamme til kløvet brænde involverer en række mekaniske hjælpemidler, som er simple at styre og kontrollere.

Vi sælger det kløvede brænde i store sække af 1 - 2 rum-meter.

Fodbold golfbane

Moesgaard er i 2012 blevet ejer af en fodboldgolfbane, som beboerne forestå driften og vedligeholdelsen af.

På fodboldgolfbanen er der mange praktiske opgaver såsom græsslåning, trimning af beplantning, vedligeholdelse af de enkelte baner samt renholdelse af arealerne generelt.

Arbejdet her er primært udendørs og foregår i en meget rolig atmosfære. I dette arbejde får beboerne naturen og årets gang tæt ind på livet.

Læs mere om fodboldgolf på hjemmesiden her midtjydskfodboldgolf.dk

Skriv til os via kontaktformularen, så svarer vi dig hurtigst muligt