Beboerne

Moesgaard er et bosted for psykisk udviklingshæmmede mænd og kvinder mellem 18 og 50. Personer, der er vanskelige at rumme for andre bosteder, kan ofte håndteres og trives bedre på Moesgaard.

Beboerne hjælpes til indlæring og gennemførelse af daglige rutiner indenfor personlig hygiejne, spisetider, rengøring, beskæftigelse og fritidsaktiviteter. I tryghed og tillid ledes beboerne med Moesgaards mangeartede ressourcer væk fra deres evt. vanskelige adfærd.

En eller flere af nedenstående karakteristika gælder for beboerne som personer:

 • Kan ikke profitere af et tilbud i bofællesskab.
 • Har svært ved at opbygge og fastholde et socialt netværk
 • Har brug for en fast struktur
 • Har brug for et fast tilholdssted
 • Har et lettere misbrug
 • Kan være udad reagerende i stressede situationer
 • Kræver behandling adfærdsmæssigt og socialt
 • Har brug for hjælp til styring af sin økonomi
 • Har risiko for at komme i en kriminel løbebane
 • Har risiko for domsanbringelse
 • Har risiko for at komme i et misbrugsforløb
 • Har risiko for at blive misbrugt af andre
 • Har dom til tilsyn
 • Har haft dom til tilsyn
 • Har ADHD-problematikker
 • Kan arbejde i et beskyttet miljø

 

 
 
 
Opholdsstedet Moesgaard | CVR: 26280451 | Arnborgvej 15, 6933 Kibæk  | Tlf.: 9719 1280