Livet på Opholdsstedet
Moesgaard :
Stram struktur og
høj fleksibilitet. 

Ledelse

Lederen forestår den pædagogiske administrative ledelse, som overordnet bygger på principper indenfor værdibasseret ledelse. Dette kommer til udtryk i følgende forhold. Moesgaards daglige ledelse har siden opstarten i 2001 været varetaget af Richard Rasmussen.

Richard har en fortid i Søværnet og erfaringerne herfra er med til at definere opholdsstedets fine balance mellem hensynet til det spontane, det menneskellige og uforudsete i forhold til fordelene ved de faste rammer og rutiner.

Moesgaards fortsatte udvikling og fremgang er konstant en del af Richards fokusområde og hans mange gode ideer har altid til hensigt at skabe fornyede aktiviteter til beboernes fordel eller skabe mulighed for beboernes udfoldelse af egne sunde interesser.

Lederen forestår den pædagogiske og administrative ledelse, som overordnet bygger på principper indenfor værdibaseret ledelse. Dette kommer til udtryk i følgende forhold:

  • Udstikke retningslinier for det pædagogiske indhold i dagligdagen.
  • Sikre faglig udvikling og kvalitet.
  • Sikre at love og bestemmelser overholdes.

Lederen forestår den overordnede administrative ledelse på opholdsstedet:

  • Udarbejde budgetter og regnskaber.
  • Sikre at love og bestemmelser overholdes.
  • Varetage den daglige driftsøkonomiske del af opholdsstedet.
  • Bistå beboerne med støtte og vejledning omkring økonomi i det omfang det måtte være nødvendigt
 
Mail til Richard Rasmussen rr@opholdsstedetmoesgaard.dk
 
 
 
 
Opholdsstedet Moesgaard | CVR: 26280451 | Arnborgvej 15, 6933 Kibæk  | Tlf.: 9719 1280