Tilbage til webshop

Om afdeling Fredhøj

På Fredhøj er der plads til 7 beboere. Beboerne på Fredhøj kendetegnes ved, at de kræver tæt guidning i hverdagen, ligesom de har sværere psykiske udfordringer. Beboerne på stedet har alle mangeartede problemstillinger, som følge af kognitive og psykosociale vanskeligheder. 

Idet der er tale om en målgruppe med psykisk udviklingshæmning, har de ofte også andre følgediagnoser eller adfærdsvanskeligheder. Der kan være tale om depression, angst eller en ændret virkelighedsopfattelse. Beboerne kan derudover være udadreagerende og rømningstruede. 

Flere af beboerne er idømt en foranstaltningsdom og er dømt til ophold på stedet. For denne gruppe af beboere gør det sig gældende, at de ikke må forlade matriklen, udover aftale indgået med statsadvokaten og kommunen.  

Skriv til os via kontaktformularen, så svarer vi dig hurtigst muligt