Livet på Opholdsstedet
Moesgaard :
Stram struktur og
høj fleksibilitet. 

Om Moesgaard

Moesgaard er et behandlingstilbud til psykisk udviklingshæmmede mænd og kvinder. Målgruppen er primært personer, som er vanskelige at placere indenfor de eksisterende offentlige rammer. Der er ofte tale om personer, der skiller sig ud på det sociale og følelsesmæssige område. Opholdsstedet er et godt alternativ til de offentlige institutioner.

Den overordnede pædagogiske linje indeholder nøgleord som struktur, forudsigelighed, fællesskab, respekt, medbestemmelse og ansvar.

På Moesgaard ønsker vi at skabe en hverdag, der er sammenhængende og tryg for den enkelte beboer. Dette tilstræbes igennem en kortlægning af den enkelte beboers ressourcer, behov, begrænsninger og problemstillinger. Ud fra en neuropædagogisk synsvinkel udarbejdes der for alle beboerne individuelle handleplaner med både kortsigtede og langsigtede udviklings- og trivselsmål. Læs mere om pædagogikken.

Meningsfuld beskæftigelse er en del af dagligdagen på Moesgaard. Biavl og dertil hørende produktion udgør en solid del af beskæftigelsen og vores honning er kendt som egnens bedste. I vinterhalvåret deltager beboerne bl.a. i forarbejdning og forædling af andre produkter fra landbruget inklusiv forarbejdning af træ til brænde. Enkelte beboere kan være beskæftiget i det lokale erhvervsliv i nogen få timer om ugen. Læs mere om beskæftigelse.

På Moesgaard er der en god kultur, en venlig omgangstone og en stærk historik. De fysiske omgivelser giver, som det ses i galleriet, mulighed for mange forskellige aktiviteter. Det giver personalet ekstra gode muligheder for sammen med beboerne at finde frem til en aktivitet, den enkelte beboer kan være motiveret for at deltage i. Moesgaard kan derfor ofte med rimelig lethed håndtere udad reagerende eller på anden måde vanskelige personer, som andre opholdssteder har måtte opgive at have som beboere. Se vores galleri.

Det er til daglig glæde for os, at både sagsbehandlere, personale, beboere og pårørende er meget tilfredse med opholdsstedets kvaliteter. Dørene er altid åbne og besøgende er velkomne på alle ugens dage. Ligesom alle er velkomne til at deltage ved Moesgaards velbesøgte og traditionsrige jule- og Sankt Hans -arrangementer.

Tilværelsen på Moesgaard er præget af faste rammer og struktur med plads til fleksibel impulsivitet. Personalet har stor velvillighed overfor beboernes ønsker og sørger for, at afbræk fra de daglige rutiner sker på en måde så tillid og tryghed bevares eller forstærkes. Moesgaard er et godt sted for både beboere, deres pårørende og de ansatte.

Mail til Opholdsstedet Moesgaard mail@opholdsstedetmoesgaard.dk

  
 
 
Download vores 12 siders brochure her
Opholdsstedet Moesgaard | CVR: 26280451 | Arnborgvej 15, 6933 Kibæk  | Tlf.: 9719 1280