Livet på Opholdsstedet
Moesgaard :
Stram struktur og
høj fleksibilitet. 

Organisationsform og ledelse

Opholdsstedet Moesgaard er drevet som en selvejende institution med en professionel bestyrelse og med særskilt økonomi.

Ledelse

Lederen forestår den pædagogiske administrative ledelse, som overordnet bygger på principper indenfor værdibasseret ledelse. Dette kommer til udtryk i følgende forhold.

Lederen skal:

  • Udstikke retningslinjer for det pædagogiske indhold i dagligdagen.
  • Sikre faglig udvikling og kvalitet.
  • Sikre at love og bestemmelser overholdes.

Lederen forestår den overordnede administrative ledelse på opholdsstedet ved at:

  • Udarbejde budgetter og regnskaber.
  • Sikre at love og bestemmelser overholdes.
  • Varetage de daglige driftsøkonomiske opgaver på opholdsstedet.
  • Bistå beboerne med støtte og vejledning omkring deres økonomi.
 
 
Opholdsstedet Moesgaard | CVR: 26280451 | Arnborgvej 15, 6933 Kibæk  | Tlf.: 9719 1280